martes, 22 de julio de 2014

4ASMN-1000

En estas dos fotos podéis observar la aplicación de nuestra referencia 4ASMN-1000 de la familia de los metálicos.
----
Bi argazki hauetan gure metaleen familiako  4ASMN-1000 erreferentziaren  erabilera ikus dezakezue.martes, 27 de mayo de 2014

AHORRA CAMBIANDO EL TIPO DE LETRA

Interesantisimo articulo de Tasfor: ¡¡¡AHORRA CAMBIANDO EL TIPO DE LETRA!!!

http://tasfor.com/es/noticias/noticias/como-ahorrar-millones-de-euros-solo-cambiando-la-tipografia/1-0-104/
-----
Tasfor-en artikulu interesgarria: ¡¡¡AURREZTU LETRA MOTA ALDATUZ!!!

http://tasfor.com/es/noticias/noticias/como-ahorrar-millones-de-euros-solo-cambiando-la-tipografia/1-0-104/

viernes, 25 de abril de 2014

Ensayo a tracción de la referencia SR9540

En este video podéis ver un ensayo a tracción de nuestra referencia SR9540. Pertenece a nuestra familia "Caucho-metal".

Estas suspensiones son utilizadas en compresión, cizalla o en combinación de compresión y cizalla (nunca en tracción) para la protección de las más severas vibraciones, choques y ruidos
-----
Bideo honetan gure SR9540 erreferentziaren trakzio saiakera ikus dezakezue. Gure “Kautxu-metal” familiakoa da.

https://www.youtube.com/watch?v=c6nI-uQz0Wcmiércoles, 28 de noviembre de 2012

2012/12/3

ENE - Euskararen Nazioarteko Eguna


Irudia
     Aktibitate ugari antolatuko dira egun berezi hau ospatzeko Donostian: mintzodromoa, kontzertuan, antzerkiak, zinema, haurrentzako jokoak, tailerrrak, bertsolaritza emanaldiak etab.

     Egun honen ospakizuna dela eta, Donostian hainbat aktibitate burutuko dira hurrengo egunetan. Herrialde eta auzoen gehiengoak aktibitate hauek astebukaeran ospatuko dituzte.

     Euskeraren erabilera bultzatzeko 100 aktibitate baino gehiago antolatu egin dira elkarteen laguntzari esker. Aktibitate guzti hauen artean abenduaren 2an Alderdi Zaharraren komisioaren eskutik ospatuko den feria azpimarratzekoa da. Bertan gure herrialdeko berezko produktuak saldu egingo dira.

    Abenduaren 3an San Telmo Euskararen Eguneko eszenatoki nagusia izango da. Bertan mintzanet proiektua aurkeztu eta martxan jarriko da. Mintzanet interneteko erraminta bat da euskararen erabilera sustatzeko. Ala nola, San Telmo museoak bere ateak ireki egingo ditu Badu Bada erakusketa doinik ikusi ahal izateko.


Día Internacional del Euskera

Imagen
     Se han organizado varias actividades en San Sebastián para este día tan especial: mintzódromos, conciertos, teatros, cine, juegos infantiles, talleres, recitales de bertsos, etc.

     Con motivo de esta celebración, se van a celebrar multitud de actividades durante los próximos días en San Sebastián. La mayoría de los barrios y pueblos de Donostia organizaran estas actividades el fin de semana.

     Se han organizado más de 100 actividades para fomentar el use del euskera gracias a la ayuda de las asociaciones. Entre todas estas actividades cabe destacar la feria organizada para el 2 de diciembre por la comisión de la Parte Vieja. En esta feria se venderan productos del país.

     El 3 de Diciembre San Telmo será el escenario principal para el Día del euskera. En este acto se presentará y se pondrá en marcha el proyecto mintzanet. Una herramienta de internet para fomentar el uso del euskera. San Telmo también abrira sus puertas todo el dia para poder visitar su exposición Badu Bada gratis.

sábado, 10 de noviembre de 2012

2012/11/10

Kautxuaren prestakuntzari buruzko kezka nagusiak, moldeen eraketarekin, lan arrisku prebentzioekin, hizkuntzarekin eta zuzendarien garapenarekin erlazionatuta dago


     2012 Iraileko eta Urriko hilabeteetan zehar, Kautxu sektorearen prestakuntza beharren diagnostikoa burutu egin zen.

     Kautxu Industriaren Partzuergo Nazionalak ikerketa hau sustatu egiten du eta HEI taldeak garatu. Bertan Espainiako kautxu sektoreko enpresa garrantzitsuek parte hartu dute.

     Ikerketa honen helburua kautxu sektorearen oinarrizko prestakuntza beharrak autematea izan da, horrela bere eskaria sektorearen beharretara egokituz.

     Diagnostiko honekin, Kautxuaren Partzuergoak 2013-2014 urtetarako Prestakuntza Planaren estrategia lerro nagusiak definituko ditu. Aipaturiko plan honetan, epe bakoitzean garatuko diren prestakuntza akzioak zeintzuk diren azalduko dira, bakoitzaren metodologia eta ezarpen kanalak.

     Ondorio bezela ikerketa honetan azpimarratu beharra dago, sektore honetako enpresak geroz eta garrantzia handiagoa ematen diotela eta baliabideen erabilera ere hazi egin dela. Izan ere, inkestaturiko enpresen %100a prestakuntza gauzatuko duten eskura dituzten finantza bide desberdinak erabiliz. %88.9 diru-laguntzen bidez eta barne prestakuntza.

     Sektoreko enpresen prestakuntza arloko behar anitzen artean moldeen eraketa, lan arriskuen prebentzioa, hizkuntzak eta zuzendarien garapena nabarmentzen dira, eremu honetako profesionalen kualifikazioaren hobekuntzan zentratzen direlarik.

     Ez ditugu ahaztu behar prestakuntza estrategikoa zabaltzerakoan aurkitzen ditugun zailtasunak, prestakuntzaren eskaintza gure beharretara ez egokitzea eta prestakuntzaren gauzatzea lanegunetan.


Las principales preocupaciones en materia de formación del sector Caucho están relacionadas con la elaboración de moldes, la prevención de riesgos laborales, los idiomas y el desarrollo de sus directivo
   A lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2012, se ha llevado a cabo un diagnóstico de necesidades formativas para el sector del Caucho.

     Este estudio  ha sido promovido  por  el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho  y ha sido desarrollado por  el grupo HEI, y en él han participado importantes empresas del sector del caucho presentes en España.

   El objetivo fundamental del estudio ha sido detectar las principales necesidades formativas de las empresas del sector del caucho con el objetivo de adecuar su oferta a las necesidades del sector.

    Con este diagnóstico, el Consorcio del Caucho definirá las principales líneas  estratégicas de su Plan de Formación para los años 2013 y 2014. En dicho plan se detallarán  las acciones formativas a desarrollar en cada periodo, estableciéndose para cada una de ellas su  metodología y los canales de impartición.

    Como conclusión a destacar en este estudio, la importancia creciente que las empresas del sector dan a la formación  y la creciente utilización de recursos que a ella destinan, ya que el 100% de las empresas encuestadas tienen previsto realizar formación utilizando las diferentes vías de financiación a su alcance, fundamentalmente bonificada 88.9% y formación interna (88.9%).

     Entre las múltiples necesidades en materia de formación de las empresas del sector destacan la elaboración de moldes, la prevención de riesgos laborales, los idiomas y el desarrollo de sus directivos, enfocando la formación a mejorar la cualificación de sus profesionales en estas áreas.

     También cabe destacar que las principales dificultades con las que se encuentran las empresas del sector a la hora de desplegar sus estrategias formativas, son que la oferta formativa no se adapta a sus necesidades y la realización de la formación en jornada laboral.

Consorcio del Caucho

viernes, 9 de noviembre de 2012

2012/11/09

Jordi Galtes-ek, kautxu-metalaren kudeatzaile gailenak bildu zituen Kautxuaren Partzuergoan

Pasa den Urriak 24 izan da kautxu-metalaren lan taldeak aukeraturiko eguna, Espainiako kautxu eraldatzaileen azpisektoreari buruzko txosten zabal batean kristalduko den analisia hasteko.

     Lan taldearen bilera, Jordi Galtesek zuzendua - Kataluinako Gomplast, S.A. enpresaren gerentea -, gure herrialdeko kautxu-metal artikuluen ekoizpenarekin erlazionatutako aktibitate guztietako ordezkari eta gerenteen parte harzea izan zuen. Hauen artean, kautxu-metal azpisektorearekin bat elkar lan egiten duten zerbitzu enpresa bezela lan egiten duten enpresak daude.

   Bilera honen helburu nagusia, txosten bat egiteko oinarriak ezartzea zen. Non, gain balioari eta enpresa arteko kooperazio edo internazionalizazioan eskaini ditzaketen potentzialari loturiko azpisektorearen idiosinkrasia agerian jartzen den.
 
  Kautxuaren Partzuergotik, nabarmendu egin da, Espainiako kautxu-metal analisian sakontzeko motibazioak sektoreko adierazgarritasunean ardaztu egiten direla. Enpresa gehienak ETE kontzeptu orokorraren barne daudelarik.

  Ikerketak enpresa hauen kontzentrazio geografikoak, hornitu egiten dituzten kanpo merkatuak aztertu egingo du eta egongunea hobetzea lortu duten ETE espainiarren kasu praktikoak azpimarratuko ditu.

    Espainiako kautxuaren sektorea, Kautxuaren Industria Partzuergo Nazionalak ordezkatuta, 313 enpresek osatzen dute. Hauen barne azpisektore dibertsifikatuena kautxuaren produktu teknikoak dira, 266 enpresekin elkartearen iturrien arabera.

  Enpresa hauen ia %40a kautxu-metal piezen ekoizpenera zuzenduak daude, eta autogintza, itsas eta trenbide industria, ehungintzarako makinak, papergintza…. bezalako merkatu desberdinen eskaerak erantzuten dituzte. Azpisektore hau, %90 ETE enpresak direlarik, ekoizpenaren %50-%60 esportatzen dute gaur egun. 


 
Jordi Galtes a reunido en el Consorcio del Caucho a destacados gestores del Caucho-Metal en España.
El pasado 24 de Octubre ha sido el día escogido por el Grupo de Trabajo de Caucho-Metal para iniciar un análisis que cristalizará en un amplio informe de este subsector de los transformados de caucho en España.

    La reunión del Grupo de Trabajo, presidida por Jordi Galtes – gerente de la empresa catalana Gomplast, SA, ha contado con la participación de gerentes y representantes de casi la totalidad de las actividades relacionadas con la fabricación de artículos de caucho-metal en nuestro país. Entre ellos podemos incluir empresas que actúan como empresas de servicios con las que colabora el subsector de caucho-metal.

  El principal objetivo de este encuentro ha consistido en sentar las bases para la elaboración de un informe que ponga de manifiesto la idiosincrasia del subsector en lo relativo al valor añadido que aportan y el potencial que pueden ofrecer en materias como son la internacionalización o la cooperación interempresarial.

   Desde el Consorcio del Caucho se ha destacado que las motivaciones para profundizar en el análisis del caucho-metal en España se focalizan en su representatividad sectorial, enmarcadas la mayor parte de las empresas dentro del concepto general de PYME.

   El estudio también analizará la concentración geográfica de estas empresas, los mercados exteriores a los que suministran y pondrá de relieve casos prácticos de PYME española que han conseguido mejorar su posición por distintos conceptos de aporte de valor añadido.

   El sector del caucho español, representado por el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, está estructurado por unas 313 empresas. El subsector más diversificado es este último, compuesta por unas 266 empresas según fuentes de la asociación.  
   
   Casi un 40% de estas empresas están dedicadas a la fabricación de piezas de caucho-metal, atendiendo a los requerimientos específicos de mercados tan diversos como son los de automoción, industria naval, ferroviaria, maquinaria textil, papel-cartón, etc. Este subsector, con un 90% de empresas PYME, exporta actualmente entre un 50%-60% de la producción.